Verwerkingsopdrachten “Something Wall Mart this way comes”

south-park-something-wall-mart-this-way-comes-episode-screencap-8x9

Bekijk de film (20 minuten) en beantwoord de volgende vragen;

 

Vóór Wall Mart naar Southpark kwam deden de inwoners van Southpark hun boodschappen bij kleine lokale kruideniertjes of kleine supermarktjes.

1. Welke marktvorm geeft de beste omschrijving voor deze situatie?

 • – volledige concurrentie
 • – monopolie
 • – oligopolie
 • – monopolistische concurrentie

Nadat Wall Mart zich had gevestigd in Southpark kwam iedereen daar kopen vanwege de vele goedkope aanbeidingen, andere winkels raakten failliet en de binnenstad werd een spookstad.

2. Hoe heet deze marktvorm?

 • – volledige concurrentie
 • – monopolie
 • – oligopolie
 • – monopolistische concurrentie

3. Stel dat de situatie vóór Wall Mart leek op een oligopolie, teken dan de markt in grafische vorm. Teken hiervoor eerst een assenstelsel met op de X-as de hoeveelheden Q, en op de Y-as de GO, P, MO, MK.

Teken in dit assenstelsel de GO-lijn, de MO lijn, de MK lijn en de GTK lijn,

4. Laat in de grafiek van vraag 3 zien hoe de prijzen tenderen van de “maximale winstprijs” naar de MK-lijn.

5. Wall Mart, in tegenstelling tot de kleine lokale stores, kan heel groot inkopen en daardoor enorme voordeelaanbiedingen doen. Wat betekent dit voor de marginale kosten van Wallmart?

6. Teken deze marginale kostenlijn in de tekening van vraag 3.

7. Leg nu uit, aan de hand van de grafiek van vraag 6 hoe het komt dat alle andere winkels failliet gaan.

8. Als de jongens, na veel avonturen, het hart van Walmart vinden blijkt het een spiegel te zijn; ze zien zichzelf. Dat wil zeggen: Walmart ontleent zijn bestaan en groei aan de behoeften en kooplust van de jongens en de andere klanten. Welke begrippen herken je hierin, en leg uit?

 • – behoeften
 • – schaarse goederen
 • – prijzen
 • – alternatieve aanwendbaarheid

9. Dankzij Walmart verschuift de budgetlijn van de inwoners van Southpark :

 • A. Naar links
 • B. Naar rechts

10. De inwoners van Southpark vinden Wall Mart asociaal omdat alle andere winkels uit het stadscentrum verdwijnen. Daarom branden ze de Wall Mart af en gaan ze hun inkopen doen bij “Jim’s Store”. Maar dan zie je in de film hoe Jim’s Store groeit en supergroot wordt en waarschijnlijk alle andere winkels buiten spel zet. Het probleem van ontstaan van monopolies  is in Europa min of meer opgelost door regels en instituten.

Welke wet en welk instituut waken in Nederland tegen de vorming van monopolieposities?

11. Welk systeem lijkt jou het beste? De vrije markt met het ontstaan van lokale monopolies zoals in de VS, of de meer gestuurde markt zoals in Europa? Beargumenteer je antwoord.

Leuke weetjes:

– Als de geest van Wall Mart spreekt met Cartman lijkt zijn stem erg op die van Sauron in “In de ban van de ring” (2001-2003)

– Als de bewoners van Southpark Wall Mart platbranden zingen ze Kumbaya my Lord; een Afro-amerikaanse gospel geassocieerd met de burgerrechtenbeweging.

– De titel “Something Wall Mart this way comes” is een parodie op de zin “something evil this way comes” uitgesproken door de 2e heks uit Shakespeare’s Macbeth.