Southpark: Medicinal Fried Chicken

 Kijkopdracht bij: Southpark: Medicinal Fried Chicken. (seizoen 14 episode 3)

Bekijk de film en beantwoord de volgende vragen.

H16 en 17; Speltheorie en onderhandelingen

In het kader de groeiende medische kosten door vetzucht zijn er nieuwe wetten die fastfood restaurants verbieden zich te vestigen in arme wijken. Zo ook in Southpark moet de Kentucky Fried Chicken (KFC) sluiten.

  1. Teken in dit assenstelsel  schetsmatig een vrije markt vraag- en aanbodlijn met evenwichtsprijs voor fast-food.

Als Cartman illegaal zijn eerste portie KFC-voedsel heeft genuttigd moet hij een exorbitant hoge prijs betalen.

  1. Teken in de grafiek hierbven de nieuwe aanbodlijn en verklaar in woorden waarom de prijs zo hoog geworden is. Gebruik hierbij tenminste de begrippen: betalingsbereidheid,consumenten, producenten, productiekosten

Door de nieuwe wetten wordt het bedrijf KFC illegaal en zijn alle investeringen van KFC in de restaurantketen waardeloos geworden.

3. Wat zijn verzonken kosten, en kun je hier in dit geval spreken van verzonken kosten voor KFC?

KFC heeft de keus; met nieuwe investeringen een nieuw bedrijf met legale producten te starten of de illegaliteit in te gaan en met de nodige risico’s zijn fast-food productielijn te handhaven.

5. Wie ‘berooft’ hier de KFC, en waarom?

6. Gaat de welvaart van de VS vooruit of achteruit door deze beroving? Gebruik in je antwoord de begrippen: behoeften, koopkrachtige vraag,  welvaart, externe effecten, verzonken kosten.

Cartman lijdt erg onder het verdwijnen van zijn favoriete restaurant. Op zoek naar fastfood gaat hij werken voor Billy Miller die illegaal vanuit zijn huis een KFC kartel runt.

7. Na de eerste ontmoeting met Billy is er sprake realistische dreiging. Leg uit.

8. Na de eerste ontmoeting met Billy is er sprake van binding en van zelfbinding van de kant van Cartman; Leg uit

Door vertrouwen te winnen van Billy mag Cartman direct bij Colonel Sanders, de oprichter en eigenaar  van KFC, fastfood inkopen.

8. In alle samenwerking is vertrouwen een basisvoorwaarde. Hoe heeft Cartman vertrouwen gewonnen dat hij zomaar van Billy naar Colonel Sanders mag.

Cartman wint ook het vertrouwen van de kolonel, maar is gewaarschuwd om hem nooit verraden “Just remember, I only tell you one time. Don’t fuck me, Eric. Don’t you ever try to fuck me.”

9. Is hier sprake van reële dreiging? Verklaar.

Cartman verraadt uiteindelijk Billy door zijn moeder te vertellen dat Billy een F (onvoldoende) voor zijn proefwerk maatschappijleer kreeg, en neemt het kartel over nadat Billy is geaard. De kolonel beveelt Cartman om Jamie Oliver te vermoorden om te voorkomen dat hij een toespraak in de Verenigde Naties gaat geven. Echter, Cartman negeert direct het bevel van de kolonel en begint een groot deel van het fastfood te eten die hij voor verkoop had ontvangen, waardoor de operatie in gevaar komt. De kolonel, woedend vanwege Cartman’s verraad, stuurt een team van gewapende mannen om hem te doden als vergelding. Een vuurgevecht tussen de schutters en de politie breekt vervolgens uit bij het ​​kartel van Cartmans hoofdkwartier, maar Cartman ontsnapt ongedeerd.

Adam Smith de grondlegger van economisch denken werd in 1723 geboren in Schotland, Kirkcaldy. In zijn jeugd was het havenstadje Kirkcaldy aan de Firth of Forth economisch erg actief; het produceerde zout en aardewerk, exporteerde kolen en bracht vis aan wal. Smokkelen was een populair misdrijf en vader Smith droeg als hoofd van de lokale douane altijd pistolen bij zich. Adam Smith leerde thuis hoe reglementen, wetten en repressie het onderspit delven tegen het menselijke vernuft om het eigen belang te bevorderen. Vijftig jaar na zijn geboorte schrijft Smith in The Wealth of Nations: “De natuurlijke drang van ieder mens om de eigen omstandigheden te verbeteren is zo sterk dat hij op zichzelf en zonder enige bijstand zowel in staat is om de samenleving weelde en voorspoed te brengen, alsook om de honderden ongepaste hindernissen te overstijgen die de dwaasheid van menselijke wetten opwerpt voor de dynamiek van de gemeenschap.”

10. Hoe herken je deze opmerking van Smith in de acties van Cartman?

Leuk weetje:

Deze aflevering van Southpark heeft een discussie in de VS doen ontstaan over bemoeigoederen. Als uitkomst zijn er nu (12 nov 2012) een aantal staten waar  marihuana gelegaliseerd is?

 

H18; Risico en verzekeren

In delen van de VS zijn er nieuwe wetten die fastfood restaurants verbieden om zich te vestigen in arme wijken. Zo ook in Southpark moet de Kentucky Fried Chicken (KFC) sluiten.

  1. Wat zijn de externe effecten van fast food die de wetgever op het oog heeft?

In het verlaten KFCpand komt een afgiftepost voor medicinale marihuana. Met een doktersrecept kun je daar gratis marihuana krijgen.

  1. Is marihuana een

–       Collectief goed

–       Semicollectief goed

–       Privaat goed, en waarom?

Om aan medische marihuana te komen is een medische verklaring nodig.

Randy wekt kunstmatige kanker op door zijn ballen in de magnetron te leggen. Zo krijgt hij een doktersrecept en toegang tot roken van gratis marihuana

  1. Welke begrippen herken je in het gedrag van Randy? En leg uit waarom:

Asymmetrische informatie

risico= kans dat een bepaalde gebeurtenis zich voordoet.

Moreel wangedrag

Verplichte solidariteit

Moral hazard (nalatig gedrag)

risico-aversie

premie,

schadekans

 

Randy weet zijn vrienden over te halen dezelfde procedure te volgen om ook aan marihuana te komen. De huisarts denkt dat er een kanker-epidemie is uitgebroken en wijt dat aan het ontbreken van fastfood.

  1.  Hoe wordt de ziekte kanker verschillend geframed door de huisarts en door Randy?

Medische marihuana wordt betaald uit belastingen, dus door alle burgers.

  1. Is de distributie van deze medische wiet een voorbeeld van verplichte solidariteit?

 

  1. deze aflevering van Southpark een pleidooi voor meer of juist minder “Verplichte solidariteit”? en waarom wel/niet

Leuke weetjes

Veel scenes en uitspraken komen uit de film Scarface (1983) waarin Al Capino de rol van Tony Montana speelt, een kleine Cubaanse drugsdealer die uitgroeit tot een megamafiabaas

Als Randy op zijn ballen rondhopt zingt hij  het liedje Buffalo Soldier van Bob Marley.