Examentips H5 en V6

Eindexamentips Economie HAVO5/VWO6

Eindtermen

Wat moet je eigenlijk kennen voor je eindexamen? Het ministerie heeft voor alle vakken in de Tweede Fase per profiel de leerstof beschreven in eindtermen en deze gebundeld in een syllabus. Google op “syllabus HAVO of VWO economie 2015” of klik op: www.havovwo.nl/pics/vecsyl15.pdf of www.havovwo.nl/pics/hecsyl15.pdf En anders staatie ook op de ELO

Orientatietoets

De Oriëntatietoets is een toets over alle examenstof. Het maken duurt ongeveer 50 minuten. Op basis van de score bereken je je eigen studieadvies, welke hoofdstukken je al kent en welke je nog moet bestuderen. Op de ELO vind je deze oriëntatietoets met uitwerking, en in de klas wordt hij uitgedeeld.

Begrippenlijsten

Vele begrippen moeten we paraat hebben en vooral goed kunnen plaatsen in de context. Zomaar een paar begrippen: inflatie, oligopolie en welvaartvast
Alle begrippen vind je in ons theorieboek Percent of Pincode achterin het boek.

Verder zijn er op internet een aantal goede economische begrippenlijsten gepubliceerd:

http://www.economische-begrippen.nl/begrippen-a-z/ Een uitgebreide begrippenlijst van oud-docent Scholto Bos

http://www.xs4all.nl/~mkalk/register.htm Begrippenlijst gemaakt voor HAVO/VWO door economiedocent Rinus Kalk

http://home.online.nl/econworld/Hoofdpagina%27s/EcoBegrippen/ecobegrippen.htm Begrippenlijst van Econworld

http://www.kerneconomie.nl/begrippen De begrippenlijst van professor Heertje

 Rekenvaardigheden

Een paar rekenvaardigheden die je moet kennen zijn: reële rente berekenen, Verkoopprijs zonder BTW uitrekenen, etc. Goede rekenoefeningen staan op de ELO: “Rekenvaardigheden”.

Voor havo staan de belangrijkste rekenvaardigheden in Pincode Contexten II, geordend per hoofdstuk.

http://wp.digischool.nl/economie/oefenen/ geeft verder goede oefeningen om online je rekenvaardigheid te trainen.

 Samenvattingen

Samenvattingen van onze methode staan op de ELO en verspreid op internet:

Pas OP! De meeste samenvattingen op http://economie.scholieren.samenvattingen.com/ zijn verouderd; neem alleen degene van ná 2011(havo) of ná 2013(vwo).

Apart kun je ook kopen:

Samengevat. Economie. Schematisch overzicht van de examenstof / Drs J.P.M.Blaas . ThiemeMeulenhof ISBN 9789006078688 (havo) of 9789006078756 (vwo). €11,20. Pas op dat je geen samenvattingen van vóór 2011(havo) en vóór 2013(vwo) koopt/download. Oudere samenvattingen gaan over andere stof.

Logische redeneringen

We hebben logische redenaties geoefend met pijltjesschema’s. Deze oefeningen staan op de ELO.

Uitleg op video

Er zijn heel veel economie-uitleg video’s op youtube. Een paar goede kanalen zijn:

http://www.youtube.com/user/FrankEconomie door Frank Bosma van het AlberdinckThijmCollege. Hieronder staan ze per onderwerp

http://www.youtube.com/user/OsAcademie van de docent Christiaan van Os en zijn broer Maurits. Hieronder staan ze per onderwerp.

De verschillende youtube-kanalen zijn mooi geordend naar onderwerp, niveau en docent op http://video.scholieren.com/vakken/7/economie

Eindexamenopgaven

Als je de begrippen kent, de rekenvaardigheden onder de knie hebt, de logische redenaties kent, kun je je kennis met oude examenopgaven gaan oefenen. In de les krijg je een aantal examenopgaven. De oude examens gebundeld (1999-2014) met uitwerkingen vind je op de ELO

Ook online wordt er van alles aangeboden:

http://www.examenflow.nl/ . Inloggen en voor alle vakken krijg je jouw oefenexamens. StudyFlow is een online leeromgeving voor het oefenen van de centrale examens gebouwd door drie studenten van de Universiteit van Twente, Edo van Royen, Tom van Vooren en Philippe Taminiau.

http://www.examens-oefenen.nl/ Uitgever is eindexamens.nu.

http://www.economielokaal.nl/index.php/examens-havo . Het KrimpenerwaardCollege geeft hier alle examens met uitwerking vanaf 2000.

http://www.alleexamens.nl/alleexamens/havo/?Vak=Economie van de examentrainers van de Universiteit van Leiden

Ook zijn de oefenexamens in boekvorm te bestellen:

Examenbundel HAVO Economie 2012/2013 / J.M.Blaas, Uitg Thieme Meulenhof. €13,50. Voordeel is dat de uitwerking veel uitgebreider is dan bij de online versies, en dat er een goede index is op onderwerpen.

Twee apps met examenvragen voor je mobiel zijn ook beschikbaar:

http://www.examenapp.nl/ van Eindexamens.nu; na registratie de eerste twee weken gratis.

http://www.citroengeel.nl/apps/ Meer dan 100 vragen op examenniveau om mee te oefenen van docente Evelien Hoekman (citroengeel) voor €1,99

Tips

Hoe beantwoord je een vraag?

  1. Lees de vraag. Ja hé dat doet toch iedereen?!. Neen veel mensen beginnen met antwoorden voordat ze de vraag goed gelezen hebben.
  2. Welke begrippen staan er in de vraag; hoe luidt de definitie van deze begrippen ook weer?
  3. Welke gegevens uit de bronnen heb ik nodig om deze vraag te beantwoorden? Benoem deze bronnen in je antwoord.
  4. Welke logische stappen ga ik zetten? Laat die stappen zien in je antwoord.
  5. Maak je verhaal .
  6. Check of je conclusie de vraag beantwoordt. In het vuur van hun betoog verdwalen veel leerlingen en geven antwoord op een andere vraag. Bij een vraag naar Netto winst in Euro’s komt geen antwoord in %!
  7. Geef de eenheden (koeien, paarden, appels, peren, €uro’s en %) waar relevant.

Lesjes Economie op Youtube:

Klik op het onderwerp en het filmpje start.

Economie Academy:

Goede uitleg in 2 tot 20 minuten.

Markten

Maximale Winst (concept Markt)
prijselasticiteit
Marktvormen
Vraag, Aanbod en Marktevenwicht
Inflatie
Indexcijfers
Consumenten- en producentensurplus en
Marginale opbrengsten en marginale kosten
Het verschuiving van collectieve vraag en aanbodlijnen
Kosten
Absolute en comparatieve kostenvoordelen
Vraag, Aanbod en Marktevenwicht
Break Even Punt (BEP)

Marktfalen

Arbeidsmarkt
De invloed (van de overheid) op het marktproces
Invloed accijnzen op aanbodlijnen (incl. afwentelen)

Ruilen over de tijd

Begrotingstekort, Financieringstekort en Staatsschuld
Balans en Resultatenrekening (concept Ruilen over de tijd)
rol van de rente (de rentestand)
voorraad en stroomgrootheden

Samenwerken en onderhandelen/ Speltheorie

Speltheorie

Risico en Informatie / Verzekeren

Sociale zekerheid
Moral hazard, averechtse selectie en asymmetrische informatie
Ondernemingsvormen

Welvaart en Groei

Toegevoegde waarde, nationaal product en nationaal Inkomen
Economische Kringloop (concept Welvaart en groei)
de multiplier
Verkeersvergelijking van Fisher
Lorenzcurve (personele inkomensverdeling)
Categoriale inkomensverdeling
Inkomstenbelasting
Conjunctuur en Structuur (concept Goede tijden, slechte tijden)

GTST Binnenland

Conjunctuurpolitiek – (economie)
Verklaring schommelingen conjunctuur (economie)
sociale zekerheid

GTST Buitenland

Betalingsbalans
Wisselkoersen

Docenteco

Ook goede uitleg in 2 tot 20 minuten

Markten

Uitleg Volkomen Concurrentie 1
Uitleg Volkomen Concurrentie 2
Uitleg Volkomen Concurrentie 3
Uitleg Volkomen Concurrentie 4
Uitleg Volkomen Concurrentie 5
Uitleg Prijselasticiteit 1
Uitleg Kartelvorming
Uitleg Afromen Consumentensurplus
Uitleg Inflatie

Ruilen over de tijd

Uitleg Begrotingssaldo & Staatsschuld
Uitleg Staatsschuldquote
Uitleg Intertemporele Budgetlijn 1
Uitleg Intertemporele Budgetlijn 2

Samenwerken en onderhandelen (Speltheorie)

Uitleg Speltheorie
Uitleg Externe Effecten 

Risico en Informatie (Verzekeren)

Uitleg Averechtse Selectie
Uitleg Asymmetrische Informatie
Uitleg Moral Hazard
Uitleg Verzekeren

Welvaart en Groei

Uitleg Nationaal Product
Uitleg Modellen 1
Uitleg Modellen 2

GTST Binnenland

Uitleg Conjunctuur
Uitleg Anti-Cyclische Conjunctuurpolitiek
Uitleg Conjunctuurpolitiek
Uitleg Rente 1 (ECB verandert de rente;)
Uitleg Rente 2(efffect binnenlands)
Uitleg Geaggregeerde vraag
Uitleg Lange Termijn geaggregeerde vraag en Aanbod
Uitleg Korte Termijn geaggregeerde vraag en aanbod

GTST Buitenland

Uitleg Betalingsbalans
Uitleg Rente 3(effect op buiteland)
Uitleg Comparatieve Kostenvoordelen
Uitleg Vrijhandel, autarkie & invoerrechten
Uitleg Vaste wisselkoersen
Uitleg Vrije wisselkoersen 1